Att ställa ut

Hur gör man för att ställa ut i IDKA Kulturkiosken?
Det finns olika vägar att gå. Vi har inte ansökningsperioder eller deadlines, vi tar emot ansökningar löpande under hela året. Kom gärna på besök för att prata med oss.

Gör en projektbeskrivning i sammanfattad, kortfattad form i en PDF, med både skisser, foton och text. Det vi vill se är vad ni har för planer inför utställningen (även om dessa planer inte är skrivna i sten). Alltså, försök att uppdatera oss om din ansökan. Plus i kanten om du skissar lite hur du vill visa dina verk i lokalen.
Skicka projektbeskrivningen till info@idka.net.

En referensgrupp träffas då och då för att schemalägga.

Du vill anordna event. Kom in på IDKA Kulturkiosken och prata med Johan Nora under ordinarie öppettider.