Att ställa ut

Hur gör man för att ställa ut i IDKA Kulturkiosken?
Vi tar emot ansökningar löpande under hela året. Kom gärna på besök för att prata med oss.

Gör en projektbeskrivning i sammanfattad, kortfattad form i en PDF, med både skisser, foton och text. Det vi vill se är vad ni har för planer inför utställningen (även om dessa planer inte är skrivna i sten). Plus i kanten om du skissar lite hur du vill visa dina verk i lokalen. Skicka projektbeskrivningen till info@idka.net.

Du vill anordna event eller kurs. Kom in på IDKA Kulturkiosken, Timmermansgatan 4 och prata med Johan Nora under ordinarie öppettider.