Att ställa ut

Hur gör man?

För att ställa ut i IDKA Kulturkiosken så finns det olika vägar att gå. Vi har inga speciella ansökningsperioder utan tar emot ansökningar löpande under hela året.

Du vill ställa ut i stora galleriet. Skriv en projektbeskrivning i form av en PDF med både foton och text. Det vi vill se är vad ni har för planer inför utställningen (även om dessa planer inte är skrivna i sten). Alltså, försök att hålla ansökan uppdaterad. Plus i kanten om man skissar lite hur man vill bygga utställningen i lokalen.
Skicka projektbeskrivningen till info@idka.net.

En referensgrupp träffas då och då och sätter schemat för nästkommande termin.

Du vill anordna event. Kom in på IDKA Kulturkiosken och prata med Johan Nora under ordinarie öppettider.