Bli medlem

Vill du bli medlem i IDKA och få tillgång till våra studior och utrustning?

Det gör du enklast genom att kontakta oss för en träff där du får mer information om medlemskapet och hur du bokar studior/utrustning m.m. Medlemskap kostar 200 kr per år som sätts in på Bankgiro 5476-1101.

Läs mer om medlemsskapet och de regler som finns här nedan.


 

Frågor & Svar

Vem får boka studior och utrustning på IDKA?
Privatpersoner som fyllt 18 år och som godkänts av IDKA, har betalat årets medlemsavgift samt har grundläggande teknisk kunskap om de programvaror och den utrustning som används.

Hur bokar jag utrustning och studior?
IDKA har ett bokningssystem på Google Calendar. Kontakta personalen för inloggningsuppgifter.

Vad kan jag boka?
På IDKA finns Bildstudion, Ljudstudion, Filmredigeringsstudion, Interaktiva Studion och Ateljén att boka. I Ateljén har man med sig sin egen dator eller teknik. Flera av arbetsstationerna har samma programvaror, det är därför tillåtet att jobba med t.ex. ljud på filmdatorn. På IDKA finns även en Lounge/Scen att boka för t.ex. möten, filmvisningar eller konserter.

Det finns också extern utrustning som kan bokas, t.ex. kameror, stativ, mikrofoner, ljusväskor m.m. På Google Drive finns en detaljerad utrustningslista.

Vilka bokningsregler gäller?
Det är du som bokar utrustningen/studiorna som har ansvaret om nått skulle försvinna eller gå sönder! Se till att du har en försäkring som täcker detta. Gäller inte normal förslitning.

Studiorna och tekniken får bara användas för eget konstnärligt och kreativt skapande. Det är alltså INTE tillåtet att göra reklamfilmer åt företag, musikvideos som bekostas av skivbolag, låna kameran till brorsans bröllop eller projektorn till kompisens 30-årsfest. Rådfråga personalen om du är osäker!

Bokad utrustning ska alltid hämtas och lämnas efter överenskommelse med IDKAs personal! Kameror ska återlämnas med fulladdat batteri och tekniken ska ligga snyggt och prydligt i sina väskor. Meddela alltid om någonting inte fungerar som det ska!

Kameror får bokas max 1 vecka åt gången och du får själv stå för band.

Materialet du jobbar med får inte bryta mot svensk lag som t.ex. uppvigling, hets mot folkgrupp, brott mot upphovsrätten eller barnpornografibrott.

IDKAs utrustning får inte lämna Sverige.

När får jag vara på IDKA?
Om man ska använda studiorna finns möjlighet att kvittera ut nyckel och larmkod till en depositionsavgift om 500:-.

IDKA är då tillgängligt måndag-söndag 07-23. Däremellan är larmet påkopplat. Se till att vara ute i god tid innan 23!

Var ska jag spara mina filer?
Dina filer sparar du på diskarna som heter IDKA 1-4 eller IDKA HD 1-4 där det finns ledig plats. Tar ditt projekt mycket plats (över 30 GB) ska du förvara materialet på egen extern hårddisk.

Gör en mapp med ditt namn och ett slutdatum t.ex. Kalle Persson 20130931. Se till att allt ditt material hamnar i din mapp, material som ligger på skrivbordet kastas. Efter angivet slutdatumet kan mappen kastas utan förvarning. Du är själv ansvarig att ta backup på ditt material!

Det är förbjudet att kolla i andras mappar.

Vad gör jag om tekniken inte fungerar?
På IDKA krävs det att man har tillräckligt med kunskap för att kunna hantera tekniken och programvarorna man jobbar med. Du ansvarar själv för inlärning av ny programvara. En del manualer finns på IDKAs bibliotek i Loungen eller på Google Drive. Ett annat tips är att googla efter dem. Misstänker du att tekniken är trasig kontaktar du personalen under arbetstid eller på deras mejl.

När finns personalen på IDKA?
Ordinarie arbetstider finns uppsatt på IDKA och under fliken kontakt här på hemsidan. Det betyder INTE att personalen alltid finns på plats då, de kan vara på möten eller ärenden. För att vara säker att de är på plats så mejla eller ring dem innan!

Vad ska jag göra när min produktion är färdig?
Allt som produceras på IDKA eller med IDKAs utrustning ska lämnas in till personalen som arkivex. Det ska framgå att IDKA varit en del av produktionen i t ex sluttexten på en film eller presentationen av ett musikstycke.

Vilka ordningsregler gäller på IDKA?
Det är inte tillåtet att ta med mat eller dryck in i studiorna.

Det är inte tillåtet att manipulera eller sätta tekniken ur funktion. Studiorna ska lämnas i städat, trevligt och fungerande skick!

På IDKA har du tillgång till pentry med kylskåp och mikro. Du diskar och torkar efter dig. Ett mindre kioskutbud finns för självkostnadspris. För att detta ska fungera krävs det att alla är ärliga och betalar i kassalådan!

Eftersom studiorna inte är ljudisolerade mellan varandra krävs samarbete och samförstånd mellan användarna så ingen störs i onödan. Då det finns boende i huset ska hörlurar användas efter 21.00.

Personalen har rätt att när som helst gå in i studiorna för att åtgärda tekniska fel samt visa studiorna för besökare. Städpersonal har rätt att under sin arbetstid gå in i studiorna för att utföra sitt arbete.

På IDKA råder totalförbud mot alkohol och droger och man får heller inte vara påverkad av alkohol eller droger när man vistas på IDKA.

Vad händer om jag inte följer IDKAs regler?
Allvarliga och/eller upprepade brott mot IDKAs regler kan leda till att du blir avstängd från att boka studior/utrustning och ditt passerkort kan blockeras!