FIA

De verksamma på IDKA har en egen användarförening
FIA (Föreningen Idkas Användare).

fia-logga-web

FIA arrangerar tillfällen och träffar där medlemmarna ges möjlighet att framföra verk producerade på IDKA. Premiärarrangemanget skedde genom en konsert på Gävle Cityfest 2001.

FIA arrangerar också årligen festivalen Vindöga på Sandvikens konsthall och folkbibliotek, läs mer

Medlemskapet kostnar 200 kr/år och insättes på PlusGiro 401 09 04-3 (märk insättningen med namn och medlemsavgift)