IDKA

Om IDKA

IDKA är en mötesplats i Gävle för skapande människor som vill utforska teknikens konstnärliga möjligheter. Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer inom ljud- bild- och filmredigering samt inom interaktiv experimentverksamhet med datorer. Utbildningarna spänner från korta introducerande workshops, till avancerade kurser i elektroakustisk komposition.

Tillgång till studios
Efter avklarad grundutbildning erbjuder IDKA dig att fritt boka studiotid. Förutom utbildningar arrangerar IDKA konserter med elektronisk musik samt föreläsningar och seminarier om konst och teknik. IDKA är en ideell förening med syfte att främja konstnärlig utveckling och korsbefruktning inom musik, bild, film, VR och crossmedia.