flag_eng flag_sweLogga in

 


Användarbloggen:Bli medlem
Vill du bli medlem i FIA (föreningen IDKAs användare) och få tillgång till våra studios och utrustning?

Det gör du enklast genom att kontakta oss för en träff då du får info om hur du bokar studios/utrustning m.m.
Medlemsskapet kostar 200kr per år
Läs mera om FIA här

För att få tillgång till studios och utrustning krävs att du har teknisk kunskap och kan använda utrustningen självständigt, om du ej har kunskap så kan du gå någon av våra grundkurser som vi erbjuder inom de olika ämnerna.

Läs mer om medlemsskapet och de regler som finns här nedan.


Boknings- och ordningsregler.
Användare är en person som blivit godkänd av IDKA, har grundläggande teknisk kunskap samt är medlem i FIA (föreningen IDKAs användare). Användare har rätt att fritt boka studiotid samt extern utrustning hos IDKA. Användaren får använda de program och utrustning som han/hon har teknisk kunskap till att använda. Flera av IDKAs arbetsstationer har samma program, det är därför tillåtet att jobba med t.ex. ljud på filmdatorn.

För att få jobba på IDKA så måste man ha fyllt 18 år.

Kameror bokas i högst en vecka. Ifall det behövs bokas längre perioder kontakta IDKAs personal.

Bokning görs över google calender på internet (se bokningsmanual eller prata med personal).

IDKA förbehåller sig rätten att när som helst gå in i studiorna för att åtgärda tekniska fel samt visa studiorna för besökare. Städpersonal har rätt att under sin arbetstid gå in i studiorna för att utföra sitt arbete.

Användaransvar
Du som jobbar på IDKA har ansvar för ditt eget material, tar backup på dina jobb och eget ansvar för inlärning av programvara. Tillkalla hjälp när något är sönder och ej fungerar som det ska.

•  Jobben sparas på diskarna som heter IDKA 1-4 eller IDKA HD 1-4 där det finns ledig plats.

•  Gör en mapp med ditt namn och ett slutdatum ex. (Viktor Eriksson 111231)

•  Efter slutdatumet kastas mappen utan förvarning.

•  Om du jobbar med filmprojekt i FinalCut är det viktigt att ditt projekt namnges med ditt namn och sen projektnamn ex. (Viktor Eriksson - KonstTV)

•  Vid större arbeten som tar mycket plats, över ca 30GB ska användaren förvara materialet på egen extern hårddisk.

•  Material som ligger på skrivbordet kastas utan förvarning.

•  Det är förbjudet att kolla i andras mappar.

•  IDKAs studios är inte ljudisolerade mellan varandra, därför krävs samarbete och samförstånd så att ingen störs i onödan.

•  Allting som produceras på IDKA eller med IDKAs utrustning ska lämnas in som arkivex. (Musik, film m.m.)

•  Det ska framgå att IDKA varit en del av produktionen i t ex sluttexten på en film eller presentation av ett musikstycke.

•  IDKA tillhandahåller extern utrustning som t ex, kameror, ljudinspelningsutrustning m.m. För att få tillgång till utrustningen måste du uppfylla de allmänna bokningsreglerna.

•  Utrustningen hämtas och lämnas ut på IDKA av IDKAs personal. Ring/maila alltid innan och kolla att det finns personal på plats.

•  Om utrustningen ska lånas över helgen måste den hämtas på fredag eftermiddag och lämnas tillbaka på måndag morgon.

•  Utrustningen får aldrig lämnas utan överenskommelse med IDKAs personal.

•  Användaren står för band själv.

Användaren har det fulla ansvaret för utrustningen. Går utrustningen sönder, blir stulen eller på annat sätt försämras så bekostas reparation av användaren. Gäller ej normal förslitning av utrustningen. Se över din privata försäkring så den täcker ev. kostnader om olyckan varit framme.

•  IDKAs externa utrustning får inte lämna landet.

IDKAs studios och utrustning får endast användas till eget konstnärligt och kreativt skapande. Det är ej tillåtet att göra t.ex. reklamfilmer åt firmor, musikvideos som bekostas av skivbolag m.m. IDKA ska ej vara en konkurrent till produktionsbolag m.m. som livnär sig på kommersiella uppdrag. Är du osäker, prata med IDKAs personal.

Det är förbjudet enligt svensk lag att göra film, musik och konst som uppenbart rör sig om uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring eller brott mot upphovsrätten.

Den som bokar studios har möjlighet att kvittera ut passerkort. Kontakta personal för kvittens och larmregler.