Om IDKA

Om IDKA

IDKA är en mötesplats i Gävle för skapande människor som vill utforska teknikens konstnärliga möjligheter. Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer inom ljud- bild- och filmredigering samt inom interaktiv experimentverksamhet med datorer. Utbildningarna spänner från korta introducerande workshops, till avancerade kurser i elektroakustisk komposition.

IDKA är en ideell förening med syfte att främja konstnärlig utveckling och korsbefruktningar inom musik, bild, film, VR och crossmedia.

Besöksadress: Timmermansgatan 4, Söder, Gävle (cirka 50-55 meter sydväst om Gävle slott)