Samarbetspartners

Samarbetspartners:

Kulturhuset Gävle
Konstskolan Gävle
Statens Kulturråd
EMS Elektronmusikstudion
Stiftelsen Framtidens Kultur
Konstcentrum Gävle
Rikskonserter
Gävle teaterförening
RANK
Medieverkstan Söderhamn
Skottes Musikteater