Styrelse

Styrelsen som valdes på årsmötet 2018

Ordförande:
Johan Löfström
Epost-adress: johans.nya@gmail.com

Ledamot
Ann-Sofie Daniels

Styrelseledamöter
Vakant
Vakant
Vakant

Suppleanter
Vakant
Vakant

Revisorer
Eric Pihlstrand
(1 vakant revisorsersättare)

Kontakta Johan Nora eller ordföranden om du vill vara med i styrelsen.