Styrelse

Styrelsen som valdes på årsmötet 2017

Ordförande:
Johan Löfström
Epost-adress: johans.nya@gmail.com

Kassör
Ann-Sofie Daniels

Sekreterare
Adam Viger

Styrelseledamöter
Henrik Holmberg
Max Rune
Suppleanter
Julia Gidlöw
Deniz Gulsever

Revisorer
(vakant)

Kontakta Johan Nora eller ordföranden om du vill vara med i styrelsen.