Styrelse

Styrelsen som valdes på årsmötet 2017

Ordförande:
Johan Löfström
Epost-adress: johans.nya@gmail.com

Kassör
Ann-Sofie Daniels

Sekreterare
Adam Viger

Styrelseledamöter
Joseph Ageflod
Julia Gidlöw
Deniz Gulsever
Henrik Holmberg
Max Rune
Olle Åberg

Revisorer
Sture Sandberg
Lars-Göran Ståhl

Valberedning
Johan Nora
Joseph Ageflod