Styrelse

Styrelsen 2016

Tillförordnad Ordförande:
Johan Löfström

(Ordförande: Kaspar Lindqvist (p.g.a sjukdom))

Kassör
Johan Löfström

Sekreterare
Adam Viger

Styrelseledamöter
Julia Gidlöw
Anna-Karin Berglund
Henrik Holmberg
Olle Åberg
Deniz Gulsever

Revisor
Sture Sandberg

Revisorsersättare
Lars-Göran Ståhl

Valberedning
Johan Nora
Joseph Ageflod