Styrelse

Styrelsen som valdes på årsmötet 2018

Ordförande:
Johan Löfström
Epost-adress: johans.nya@gmail.com (eller info@idka.net )

Kassör
Ann-Sofie Daniels

Sekreterare
Eric Pihlstrand

Ordinarie styrelseledamöter
Alina Pettersson
Ella-Kari Eriksson

Suppleanter/ersättare
2 Vakanser

Revisor
Vakant

Kontakta ordföranden om du vill vara med i styrelsen som en ersättare. info@idka.net