25 Nov

IDKA Kulturkiosken flyttar

IDKA Kulturkiosken öppnar nu sina allra sista konstutställningar i källarlokalen på Nygatan, vid Buddy’s. Öppet torsdagar och fredagar klockan 16-19, lördagar 12-15.

I samband med flytten som sker i december 2017 uppgraderar vi IDKA:s logotype.

IDKA Kulturkiosken Logotype 2018

Kulturkioskens logotype som designats av Rolf Carl Werner kommer vi fortsätta använda på nya konst-utställnings-lokalen som ligger på Kulturhusets/Fängelsets gård, med besöksadress: Timmermansgatan 4.

Såhär hittar du enklast till oss:
Gå eller cykla genom Gävle slotts gård mot gamla fängelset. Gå in genom första öppningen i fängelsemuren och där ligger IDKA Kulturkiosken i huset till höger.

IDKA Kulturkiosken Logotype 2018

Följ oss på : instagram.com/idkagavleborg
facebook.com/idkagavle