25 Nov

IDKA Kulturkiosken flyttar

IDKA Kulturkiosken har flyttat från källarlokalen på Nygatan.
I samband med det uppgraderar vi IDKA:s logotype.

IDKA Kulturkiosken Logotype 2018

Kulturkioskens logotype som designats av Rolf Carl Werner kommer vi fortsätta använda på nya konst-utställnings-lokalen som ligger på Kulturhusets/Fängelsets gård, med besöksadress: Timmermansgatan 4.
Öppettider:
Torsdagar, fredagar: klockan 15-19, lördagar, söndagar kl. 11-15.
(kan förhoppningsvis komma att utökas till fler dagar per vecka)

Såhär hittar du enklast till oss:
Gå eller cykla genom Gävle slotts gård mot gamla fängelset. Från slottets entretrappa är det ungefär 50-55 meter åt sydväst. Gå in genom de stora bruna träportarna i öppningen av fängelsemuren, IDKA Kulturkiosken är i huset till höger just innanför muren.
Rekommenderade busshållplatser är Stadsbiblioteket eller Södermalm.
Lämpligaste personbilsparkering är Länsstyrelsen vid Gammelbron (5 kr/timme)

Följ oss på : instagram.com/idkagavleborg
facebook.com/idkagavle