14 Mar

Konsert, Duo Ego framför Stockhausen, Cage, Hettne och Blomdahl

duoego_11---Foro-Sten-Dereman-web

Tisdag 22 mars 19.00
Gävle Teater

Tonsättarna Jenny Hettne och Tony Blomdahl bjuder in Duo Ego till ett framträdande som beskriver, tolkar och ger nya perspektiv på elektroakustisk musik under 60 år. Här framförs Karlheinz Stockhausens ikoniska Gesang der Jünglinge för högtalare och John Cages klassiska Ryoanji. Dessa musikhistoriskt banbrytande verk vävs i en timslång konsert samman med nykomponerad musik som kommenterar, tolkar och har inspirerats av Gesang der Jünglinge respektive Ryoanji. Förutom Monica Danielson och Per Sjögren i Duo Ego medverkar Tony Blomdahl på scen.

Duo Ego är en av Sveriges mest meriterade duos av nutida konstmusik med Monica Danielson på sång och Per Sjögren på slagverk. 2010 tilldelades de Föreningen Svenska Tonsättares Interpretpris och 2013 fick de C Malmlöf-Forsslings Pris av Kungliga Musikaliska Akademien.

Entré: 100kr (50kr Barn & Ungdomar upp till 25 år samt heltidsstuderande och medlemmar i Lamour eller IDKA) köps via www.gavleteater.se

Arrangör IDKA i samarbete med Gävle teaterförening stöd från Kulturrådet, Region Gävleborg, Kultur & Fritid Gävle samt Studiefrämjandet.

http://www.duoego.se